Presentation

ARTICLES

Z. Pavelek, L. Sobíšek, D. Horáková, M. Vališ: Srovnání účin­nosti subkután­ně podávaného interferonu β-1a 44 μg, dimetyl fumarátu a fingolimodu v reálné klinické praxi –  multicentrická observační studie. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(4): 457-465. DOI: 10.14735/amcsnn2018457

MUDr. Radek Ampapa: Čas prokázal přínos registru ReMuS. Medical Tribune. Ročník XIV, číslo 12, 5. června 2018.

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.: Glatimer acetát v ČR – výstupy z registru ReMuS. Remedia, leden 2017.

Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD:  ReMuS – český celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou. Multiple Sclerosis News, listopad 2016.

HORÁKOVÁ, Dana: ReMuS - český celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou. Multiple Sclerosis News. Praha: We Make Media, 2016, 2(2), 16-21.

Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD.: Roztroušená skleróza aktuálně. Remedia, leden 2016.


CONGRESSES

32. Slovenský a český neurologický sjezd, Martin, Slovensko, December 2018 - První výsledky analýzy efektu nákladné léčby roztroušené sklerózy v České republice. Sobíšek, Grishko, Vojáčková, Horáková

32. Slovenský a český neurologický sjezd, Martin, Slovensko, December 2018 - Přehled o vysokoškolském studiu pacientů s RS v České republice. Sobíšek, Grishko, Vojáčková, Horáková

Conference ReMuS, Praha, November 2017 - Registry jako suchá statistika nebo přínosný zdroj dat? - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

Conference ReMuS, Praha, November 2017 - Průzkumová analýza prostorové a časové korelace EDSS u pacientů s RS – použití dat z ReMuS - lecture of Ing. Lukáš Sobíšek, PhD

Conference ReMuS, Praha, November 2017 - Registr ReMuS a GDPR - lecture of Mgr. Jana Vojáčková, MBA

Conference ReMuS, Praha, November 2017 - Význam registrů v medicíně - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

ČSNS, Brno, November 2017 - Poster Grishko a spol.  - Využití Markovských modelů a analýzy přežití při zkoumání progrese disability u pacientů s RS - Grishko A., Horáková D., Uher T., Sobíšek L.

ČSNS, Brno, November 2017 - Co umí registr ReMuS? - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

International meeting, Athens, June 2017 - Registries in MS. How many those contribute for better treatment outcomes and improve patient management? - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

18. Jedličkovy dny, Praha, May 2017 - ReMuS – zkušenosti z RS centra v Teplicích - lecture of MUDr. Marta Vachová

18. Jedličkovy dny, Praha, May 2017 - Informace o registru ReMuS - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

MULTIPLE SCLEROSIS MANAGEMENT 2017 Praha - What can we learn from multiple sclerosis registries? - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

ČSNS, Praha, November 2016 - Efektivita léčebných strategií podle registrů dat z reálné klinické praxe - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

ECTRIMS, Londýn, September 2016 – Poster ReMuS - EVOLUTION OF THE CZECH NATIONAL  REGISTRY REMUS – 3 YEARS EXPERIENCE - doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

ECTRIMS, Barcelona, October 2015 – Poster ReMuS - ReMuS – CZECH NATIONAL REGISTRY OF MS PATIENTS – 2 YEARS EXPERIENCE - doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

Seminar ReMuS, Brno, October 2015 - Vztahy v registru ReMuS a informovaný souhlas - lecture of Mgr. Jana Vojáčková, MBA

Seminář ReMuS, Brno, October 2015 - Vývoj registru, výstupy, jejich použitelnost a přínos - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

17. Jedličkovy dny, Praha, May 2015 - ReMuS – přínos pro klinickou praxi - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

ČNS, Ostrava, November 2014 - Význam databází u RS. Výsledky českého registru ReMuS - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

Parlamentní seminář, Praha, November 2014 - Nové možnosti léčby, výhled do budoucnosti, dostupnost - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

Seminář 1. LF UK a VFN, Praha, October 2013 - Registry RS v ČR (ReMuS) a farmakovigilance - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD

16. Jedličkovy dny, Praha, May 2013 - ReMuS – charakteristika registru - lecture of doc. MUDr. Dana Horáková, PhD


EUREMS

Cooperation of the Czech Republic represented by Remus Registry with the European Register EUREMSwas carried out in 2014 as a one-off provision of outcomes from 2,920 patients composed of the month, year of birth and gender. Negotiations concentrated on the participation in other EMPS' projects are currently underway.

www.emsp.org/projects/eurems