V této sekci naleznete odborné informace o autoimunitním onemocnění zvaném roztroušená skleróza mozkomíšní. Články představují souhrn aktuálních poznatků o nemoci, její diagnostice, příčinách, příznacích a moderní medikamentózní i rehabilitační léčbě. 

Jako základní příručku o roztroušené skleróze doporučujeme knihu Roztroušená skleróza v praxi z pera přední neuroložky prof. Evy Havrdové a kolektivu autorů, vydané v nakladatelství Galén v roce 2015. Využijí ji zejména pracovníci MS center pro léčbu roztroušené sklerózy, zdravotníci, sestry či ošetřovatelé pečující o nemocné s roztroušenou sklerózou. Publikace slouží jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry.

Výskyt onemocnění

Na celém světě je odhadem 2,5 milionu nemocných roztroušenou sklerózou. V České republice se jejich počet odhaduje na 23 tisíc. Ročně je diagnostikováno kolem 700 nových pacientů.

Více

Příznaky roztroušené sklerózy

U roztroušené sklerózy dochází k poškození myelinu (ochranného obalu) a nervových vláken. Tím se narušuje přenos signálu mezi centrální nervovou soustavou (CNS), tedy mozkem, míchou, a dalšími částmi těla. 

Více

Existuje prevence?

Dosud bohužel nejsou známy žádné prověřené možnosti primární prevence, tedy strategie, které mají za cíl předcházet vzniku onemocnění.

Více

Roztroušená skleróza - fáze nemoci

Průběh roztroušené sklerózy je u každého člověka jiný. U někoho probíhá onemocnění relativně mírně, s dobrou odezvu na léčbu, u někoho pak může vést k rychlé invalidizaci bez sebemenší reakce na nejmodernější léčbu. 

Více

Medikamentózní léčba roztroušené sklerózy

Moderní léčba roztroušené sklerózy vyžaduje komplexní péči odborníků z oboru neurologie, fyzioterapie, psychoterapie, ergoterapie, kognitivní terapie atd. a zejména aktivní a odpovědný přístup samotného pacienta. 

Více