Akutní léčba (léčba ataky)

Akutní ataka (relaps) je definovaná jako nové nebo znovu se objevující příznaky trvající alespoň 24 hodin, a to v nepřítomnosti horečky nebo infekce. Její léčba spočívá v podání kortikosteroidů, žilně nebo orálně. 

Kortikosteroidy jsou léky odvozené od hormonů kůry nadledvin. Působí neselektivně imunosupresivně, účinkují na všechny fáze zánětlivé odpovědi. Jednotlivé preparáty se mezi sebou v různých parametrech liší. K léčbě se používají standardně 3 g methylprednisolonu, při těžkých atakách lze dávku zdvojnásobit (většinou se podává 0,5 – 1 g denně v ranních hodinách). 

Vzhledem k tomu, že v akutním ložisku dochází ke ztrátě myelinu (obalu nervových vláken) a axonů (výběžků nervových buněk), je nutné zahájit léčbu včas, aby se poškození tkáně omezilo. Dřívější názor, že léčit je nutné jen ataku, která nemocného hodně obtěžuje svými příznaky, je překonané.

Před podáním kortikoidů je třeba zjistit, zda pacient nemá akutní infekci, vředovou chorobu či sklon k trombózám. Během podání má pacient pocit hořkosti na jazyku a může zrudnout, cítit se slabý či naopak agitovaný, může mít bušení srdce. Je nutné, zvláště při prvním podání, sledovat jeho psychický stav. Může se zhoršit deprese, objevit euforie, ale vzácně i psychotické příznaky. Během léčby kortikoidy chráníme zažívací trakt a nahrazujeme draslík, který se zvýšeně vylučuje (stačí banány, meruňky).

Pokud nemá nemocný nasazenou dlouhodobou imunomodulační léčbu, je možné po skončení léčby methylprednisolonem pokračovat (tzv. taper) od vyšších dávek perorálních kortikoidů (prednison nebo methylprednisolon) s pozvolným snižováním až do vysazení. Dávky se řídí stavem jedince i jeho tolerancí kortikoidů.

Je-li akutní ataka velmi těžká a není-li odezva na léčbu kortikosteroidy dostatečná, lze přistoupit k sérii tzv. plazmaferéz. Tento léčebný postup, při němž dojde k odebrání, léčbě a následnému navrácení krevní plazmy do krevního oběhu, se používá i u dalších neurologických autoimunitních onemocnění. Plazmaferéza se provádí ob den, většinou 5 – 7krát. Po výkonu, je nutná prevence jakýchkoli traumat (především pádů).