Rehabilitace a fyzioterapie

Součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy (RS) by měla být i komplexní neurorehabilitace. Rehabilitační léčba má být v ideálním případě zajištěna multidisciplinárním týmem tvořeným odborníky různých specializací. 

Patří sem zejména ošetřující neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog/psychoterapeut, sociální pracovník, logoped.

Míra zapojení a úkoly jednotlivých členů týmu se mohou v čase různě měnit podle aktuálních potřeb a cílů pacienta. Rehabilitační léčba každého pacienta by měla být individuálně stanovená na základě cíleného vyšetření jeho funkčního stavu, přičemž cíl léčby by měl být konkrétně stanoven a měřitelný pomocí vyšetřovacích testů.


Cíle rehabilitační léčby

Cíle rehabilitační léčby se u RS mění v závislosti na fázi onemocnění.

V časné fázi po diagnostikování dominuje zejména potřeba informací. Nemocný by měl od ošetřujícího lékaře a fyzioterapeuta získat informace o vhodném pohybovém režimu při tomto onemocnění (zaměřené preventivně) a konkrétní doporučení pro své případné obtíže. V této fázi onemocnění, kdy je pacient bez neurologického deficitu nebo jen s malým funkčním omezením se doporučuje pravidelné cvičení pro udržení dobré kondice a celkového zdravotního stavu.

Pacient může zpravidla provozovat rekreační sportovní aktivity bez omezení. V případě, že dosud pravidelně necvičil, je vhodné nějakou formu pravidelné pohybové aktivity zařadit. Odborníky doporučované je zejména kondiční aerobní a posilovací trénink v ideální frekvenci několikrát týdně, případně jejich kombinace. Je třeba mít na paměti, že by při cvičení nemělo docházet ke zhoršení neurologických obtíží. Pokud se nějaké obtíže objevují, je vhodné, aby pacient konzultoval svůj zdravotní stav s ošetřujícím lékařem a konkrétní specifikace cvičebního tréninku s fyzioterapeutem.

Obecně je před každým zahájením pravidelného tréninku vhodná konzultace s fyzioterapeutem, který zná neurologickou problematiky a konkrétně specifika pohybové léčby při roztroušené skleróze. Pacienti, kteří trpí termosenzitivitou (zhoršení zdravotního stavu při teplém počasí nebo při zahřátí fyzickou aktivitou) zpravidla lépe tolerují posilovací trénink. Vhodnou variantou je pro ně cvičení v klimatizovaných prostorách, cvičení v bazénu nebo případně využití možností chlazení (chladící vesty, šátky, čepice, chladná sprcha nebo koupel před aktivitou). 

Mgr. Klára Novotná


Doporučujeme

Kontakt na rehabilitační odborníky specializované na terapii pacientů s RS najdete na stránkách www.msrehab.cz.