Statut center vysoce specializované péče o pacienty s RS

Ministerstvo zdravotnictví udělilo poskytovatelům zdravotních služeb statut centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Na základě statutu budou moci odborná pracoviště poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií. Jedná se o první centra tohoto typu v ČR. Více ZDE.


Podmínky zřizování MS center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění a návrh koncepce péče

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví
Ref.: MUDr. Hana Novotná


Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje postupovat podle tohoto metodického návodu, jehož cílem je přispět k účelnému a racionálnímu využití vysoce specializovaných diagnostických a léčebných postupů zdravotní péče o pacienty s demyelinizačními onemocněními.

Demyelinizační onemocnění, z nichž největší část tvoří roztroušená skleróza mozkomíšní, představují jednu ze zdravotně a sociálně-ekonomicky nejzávažnějších skupin neurologických onemocnění. Patří sem kromě roztroušené sklerózy polyradikuloneuritis akutní i chronická demyelinizující, postižení myelinu při některých nádorových onemocněních atd., většina těchto onemocnění je autoimunní povahy. Roztroušená skleróza (dále jen "RS") má v naší republice vysokou incidenci 70 - 200/100 000 obyvatel a postihuje převážně mladé lidi. Prognóza demyelinizujících autoimunních chorob se zásadně změnila v posledních letech, kdy byla rozpoznána jejich povaha a moderní farmakoterapie umožnila u řady pacientů jejich pozitivní ovlivnění, ať už zpomalení či zastavení progresivního procesu a omezení následků akutních vzplanutí těchto nemocí.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (dále jen "centrum"). Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění se zřizuje jako specializované pracoviště v rámci zdravotnického zařízení - nejlépe při nemocnici fakultního typu. Jedná se o superkonziliární a multidisciplinární pracoviště s nadregionální působností. Centrum zajišťuje základní i specializovanou diagnostiko-terapeutickou péči o nemocné s demyelinizačním onemocněním, a to převážně ambulantní formou, některá pracoviště se podílejí na školící a vědecko-výzkumné činnosti.

Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění tak umožňují účelné soustředění prostředků ke klinické a výzkumné činnosti. Práce těchto center je multidisciplinární, zahrnuje jak klinické obory (neurologie, psychiatrie, urologie, rehabilitace), tak pomocné metody morfologické a funkční diagnostiky.


Rozsah činnosti

1. Základní péče (ambulantní péče na úrovni zdravotních sektorů)
 • – záchyt poruch, základní diagnostika včetně pomocných vyšetření, standardní farmakoterapie,
  – konzultace a sdílení nemocných se specializovaným centrem, léčba dle doporučení centra, organizace sociálních služeb ve spolupráci s praktickým lékařem.
2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
 • – základní ambulantní péče (viz bod 1),
  – dle potřeby hospitalizace nemocných z diagnostických důvodů (vyšetření mozkomíšního moku, diferenciální diagnostika - kontrastní vyšetření páteřního kanálu atd.), léčebné hospitalizace při těžších hybných postiženích a při náročnějších farmakoterapeutických postupech (zavedení agresivní imunosuprese), intenzívní léčebná rehabilitace.
3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
 • – základní ambulantní péče (viz bod 1),
  – specializované diagnostické ambulantní a hospitalizační postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů, diagnostika atypických demyelinizací,
  – specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů, diagnostika atypických demyelinizací,
  – specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů včetně řešení vedlejších účinků nesprávně vedené kortikoterapie a imunosuprese,
  – indikace a provádění speciálních zobrazovacích (MRI mozku i míchy, včetně použití gadolinia a speciálních sekvencí), elektrofyziologických (evokované potenciály všech modalit), neuropsychologických, biochemických, imunologických, metabolických a genetických vyšetření,
  – specializované léčebné postupy speciální farmakoterapie (pulsní imunosuprese, imunomodulace beta-interferonem, indikace transplantací kostní dřeně, indikace lokální aplikace botulotoxinu ve spolupráci s centry pro extrapyramidová onemocnění, specializovaná neurorehabilitace, stereotaktická neurochirurgie k ovlivnění farmakologicky nezvladatelného třesu), aj. nově vyvíjené a postupně ověřované postupy,
  – pre- a postgraduální školení v oboru demyelinizačních onemocnění, včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání,
  – klinický výzkum, podpora zájmových sdružení pacientů a sociálních služeb.

Personální předpoklady

1. Základní péče
 • – ambulantní neurolog se specializací nejvyššího stupně, povinná účast na programech kontinuálního vzdělávání v oboru neurologie.
2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
 • – neurolog se specializací nejvyššího stupně, povinná účast na kurzech diagnostiky a léčby demyelinizačních onemocnění v rámci programů kontinuálního vzdělávání v oboru neurologie,
 • – vyškolený rehabilitační a sociální pracovník.
3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
 • – neurolog se specializací nejvyššího stupně, výcvikem a nejméně jednoroční zkušeností ze samostatné práce v centru pro demyelinizační onemocnění (v ČR nebo v zahraničí),
   neurolog s funkční odborností v klinické neurofyziologii (evokované potenciály, EMG), neuroradiolog, klinický neuropsycholog, psychiatr, urolog, likvorolog, imunolog, dětský neurolog, genetik, všichni se zkušeností v diagnostice a léčbě demyelinizačních onemocnění,
  neurochirurg s výcvikem ve funkční neurochirurgii,
  specializovaný střední zdravotnický personál, vyškolený rehabilitační a sociální pracovník.

Technické předpoklady

1. Základní péče
 • – obecná neurologická ambulance bez nároku na zvláštní přístrojové vybavení,
  – dostupnost základních vyšetřovacích metod biochemických, hematologických a zobrazovacích.
2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
 • – standardní lůžkové neurologické oddělení s ambulantní částí,
  – základní laboratoře (viz bod 1) v rámci zdravotnického zařízení.
3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
 • – specializovaná ambulance včetně laminárního boxu II. třídy pro přípravu cytostatik,
  – standardní lůžkové neurologické oddělení, neuroradiologické provozy (CT, MRI), laboratoře klinické neurofyziologie (evokované potenciály, EMG) v rámci neurologického oddělení nebo v bezprostřední dostupnosti,
  – kompletní laboratorní zázemí včetně likvorologické a imunologické laboratoře, genetická laboratoř,
  – dostupnost pracoviště funkční neurochirurgie.

RS centrum ustavuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky na doporučení výboru Neurologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Vědecké rady České lékařské komory. O ustavení RS centra žádá statutární zástupce zdravotnického zařízení. Žádost je třeba dokumentovat podle výše uvedených kritérií a doložit vyjádřením výboru výše uvedené odborné společnosti ČLS JEP.

 

Pro média

Ke stažení

(Další formáty log na vyžádání na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


tiskové zprávy

20. 12. 2021 Děti kreslily pro pacienty s roztroušenou sklerózou
15. 7. 2021 Pacienti s roztroušenou sklerózou rozzářili Česko

20. 6. 2021 Rozsviťme Českou republiku
16. 6. 2021 Lidé s roztroušenou sklerózou zasadí slunečnice
25. 5. 2021 Covid-19 a roztroušená skleróza pod drobnohledem

17. 5. 2021 Výstava v Plzni upozorňuje na roztroušenou sklerózu

15. 4. 2021 Koncert pro dvacet tisíc příběhů roztroušené sklerózy

31. 3. 2021 Lidé cvičili pro pacienty s roztroušenou sklerózou

16. 3. 2021 Startuje Maraton s roztroušenou sklerózou – covidu navzdory

26. 11. 2020 Děti a dospělí kreslili a psali pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Obrazy ozdobí domov pro seniory

18. 10. 2020 Děti nakreslily stovky slunečnic – vzpomínka na léto
15. 6. 2020 Pacienti s roztroušenou sklerózou zasadí slunečnice
29. 5. 2020 Světový den RS: Vychází Puntička, pohádkový příběh o přátelství, pomoci a nových výzvách
25. 5. 2020 Lidé s roztroušenou sklerózou mají před koronavirem náskok

16. 4. 2020 Společně proti roztroušené skleróze
16. 3. 2020 Češi i Slováci cvičili pro pacienty s roztroušenou sklerózou
9. 12. 2019 Slunečnice pomáhají pacientům s roztroušenou sklerózou
11. 11. 2019 Koncert "Roztroušeně spojeni" spojoval i pomáhal 
1. 10. 2019 Benefiční koncert Roztroušeně spojeni podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou

10. 7. 2019 Slunečnice rozsvítily Česko

15. 5. 2019 Nemocným se dostane stejně kvalitní péče – všude

19. 4. 2019 Koncert pro Nadační fond IMPULS vynesl přes 430 tisíc korun na léčbu duše

23. 4. 2018 Kostel Sacre Coeur rozezněl benefiční Koncert pro IMPULS. Výtěžek poputuje lidem s roztroušenou sklerózou
10. 4. 2018 Registr pacientů s roztroušenou sklerózou pomůže zlepšit léčbu

29. 3. 2018 Benefiční Koncert pro IMPULS podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou. Vystoupí violistka Kristina Fialová

8. 3. 2018 Maraton s roztroušenou sklerózou letos opět pokořil rekord

27. 11. 2017 Děti rozzářily pacienty s roztroušenou sklerózou

30. 6. 2017 Registr ReMuS je nepřehlédnutelným zdrojem dat

8. 6. 2017 Lidé zasadili slunečnice, a podpořili tak nemocné 
1. 6. 2017 Uměním společně proti roztroušené skleróze: Šporcl, Robinson, Zeťová a Roztroušený svět

31. 5. 2017 Slunečnice zaplaví Českou republiku

16. 5. 2017 Roztroušená skleróza zasahuje psychiku celé rodiny

24. 4. 2017 Koncert pro IMPULS vynesl přes 400 000 korun na léčbu duše
12. 4. 2017 Na Koncertu pro IMPULS rozezní své housle Václav Hudeček
9. 3. 2017 MaRS 2017 pokořil návštěvnostní rekord z minulého roku
28. 2. 2017 Maraton s roztroušenou sklerózou je tu už pošesté


Press kit

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více

O projektu ReMuS

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby. V současnosti je do něj zapojeno všech 15 center specializovaných na léčbu tohoto onemocněn. Správcem a provozovatelem registru je Nadační fond IMPULS,  který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce neuroimunologie a likvorologie (SNIL) České neurologické společnosti. Více

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Více


Kontakt

Ing. Kateřina Bémová
Tel.: +420 736 641 888
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní informace

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl 6. dubna 2000 jako první neziskový subjekt specializující se na pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS, sclerosis multiplex). 


Finanční prostředky směřuje do projektů v oblasti výzkumu, vědy a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti.

Pomoc nadačního fondu je dlouhodobá, financované projekty přináší trvalou hodnotu. Největší důraz klade na transparentní využití svěřených prostředků a dosah na co nejvyšší počet pacientů.

Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů.

Spolupracuje se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a řadou uznávaných odborníků a lékařů.

Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a držitelem Známky kvality Fóra dárců.


Posláním nadačního fondu je

ulehčit přítomnost pacientům s roztroušenou sklerózou formou podpory komplexní a kvalitní rehabilitační péče ve specializovaných centrech,

dát jim šanci na lepší budoucnost podporou vědy a výzkumu nejen v podobě registru ReMuS, který se uplatní při výzkumu onemocnění i při vývoji nových léků,

zlepšit pohled na minulost pomocí osvětové činnosti.

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš pohled na minulost.

Bohuslav Martinů

Statutární orgány

Správní rada Nadačního fondu IMPULS

 
Předsedkyně správní rady
 1. Ing. Kateřina Bémová
 
Členové správní rady
 1. Ing. Jiří Hrabák
  MVDr. Hana Navrátilová
  JUDr. Martin Šolc
 2. Adam Blecha


Dozorčí rada NFI

      Hana Potměšilová 
      Daniela Kopecká 
      Ing. Jiří Polenda


Činnost statutárních orgánů upravuje Statut nadačního fondu, který je k dispozici na těchto stránkách.

Statut Nadačního fondu IMPULS

Základní ustanovení

 

IMPULS, nadační fond byl zřízen smlouvou uzavřenou zřizovateli a vznikl dne 6. dubna 2000 zápisem v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddílu N, vložce 325.

Sídlo nadačního fondu je na adrese: Kateřinská 30, 128 08 Praha 2.

Identifikační číslo nadačního fondu je: 26 16 94 28.

Majetkový vklad nadačního fondu vložený zřizovateli činí celkem 7.000 Kč (slovy: sedmtisíc Kč).

Účelem nadačního fondu je podpora aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelinizačních onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.

Organizace nadačního fondu

 

1. Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

 1. Správní rada,
 2. Revizor, popřípadě Dozorčí rada.
2. Správní rada

2.1. Působnost Správní rady

2.1.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.

2.1.2. Jménem nadačního fondu je oprávněn jednat samostatně každý ze členů Správní rady. Činí-li písemné úkony za nadační fond Správní rada, provádí se podepisování tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis člen Správní rady.

Správní rada je oprávněna formou závazných pravidel podle čl. 2.1.4(a) upravit, za jakých podmínek je její člen oprávněn zavázat nadační fond. Porušení takových pravidel však nemá vliv na platnost právního úkonu a způsobuje toliko odpovědnost toho člena Správní rady, který pravidla porušil.

2.1.3. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

2.1.4. Do výlučné působnosti Správní rady náleží:

 1. – vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, jakož i vydávat, popřípadě měnit další závazná pravidla pro činnost nadačního fondu,
 2. – schvalovat rozpočet a jeho změny,
 3. – schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření a zabezpečovat řádné vedení účetnictví a účetních knih nadačního fondu
 4. – volit nové členy Správní rady a rozhodovat o jejich odvolání,
 5. – volit revizora, popřípadě dozorčí radu, nastane-li situace, za které zákon ukládá dozorčí radu zřídit, a rozhodovat o jejich odvolání,
 6. – stanovit výši odměny za výkon funkce člena Správní rady a revizora, popřípadě člena dozorčí rady,
 7. – ve vztahu k zaměstnancům nadačního fondu vykonávat práva zaměstnavatele podle příslušných pracovněprávních předpisů,
 8. – schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků včetně toho kdo a jakým způsobem o jejich poskytování rozhoduje a případně rozhodovat o tom, že nadační příspěvek nebyl použit v souladu se stanovenými podmínkami,
 9. – rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem.

2.2. Členství ve Správní radě

2.2.1. Správní rada má šest členů.

2.2.2. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

2.2.3. Členem Správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

2.2.4. Funkční období člena Správní rady počíná jeho zvolením do funkce a končí, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení čl. 2.2.7 písm. (b) až (d) uplynutím dne 6. dubna devátého roku po tom, v němž byl zvolen. Zanikne-li členovi Správní rady členství ve Správní radě před uplynutím jeho funkčního období, končí funkčního období toho člena Správní rady, který byl zvolen na jeho místo, dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve Správní radě předčasně zaniklo.

2.2.5. Opětovné zvolení za člena Správní rady je možné.

2.2.6. Zanikne-li členství některého člena Správní rady před uplynutím jeho funkčního období, zvolí Správní rada do šedesáti dnů na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, na jehož místo byl zvolen. Marné uplynutí šedesátidenní lhůty nezpůsobuje zánik výše uvedenéh o oprávnění Správní rady volit nového člena.

2.2.7. Členství ve Správní radě zaniká

 1. – uplynutím funkčního období,
 2. – odstoupením,
 3. – odvoláním,
  1. – přestane-li člen splňovat podmínky pro členství uvedené v článku 2.2.2. a 2.2.3. tohoto Statutu nebo podmínky stanovené zákonem,
  2. – poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech nebo nadační listinu nebo statut nadačního fondu,
  3. – poškodí-li člen dobrou pověst nadačního fondu,
  4. – nezúčastňuje-li se člen jednání Správní rady po dobu delší než jeden rok,
 4. – úmrtím.

2.2.8. Jednání Správní rady k volbě nového člena se uskuteční před uplynutím funkčního období člena, popřípadě nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se předseda nebo jiný člen Správní rady dozví o zániku členství odstoupením či úmrtím.

2.2.9. O odvolání svého člena Správní rada rozhodne do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Rozhodne-li Správní rada o odvolání některého člena, zvolí současně na uvolněné místo člena nového.

2.3. Předseda Správní rady

2.3.1. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.

2.3.2. Předseda může být Správní radou kdykoli odvolán, je-li na jeho místo současně zvolen jiný její člen.

2.3.3. Předseda Správní rady vede aktuální seznam všech členů Správní rady, Revizora, popřípadě Dozorčí rady, do kterého zapisuje jméno, adresu bydliště, rodné číslo či datum narození, bankovní spojení, adresu pro elektronickou poštu a telefonní, případně též telefaxové číslo příslušného člena orgánu, na něž je mu možno doručovat písemnosti; tyto skutečnosti jakož i jejich změny jsou členové příslušného orgánu povinni sdělit předsedovi Správní rady bez zbytečného odkladu po svém zvolení, případně poté, co dojde k jejich změně.

2.4. Rozhodování Správní rady

2.4.1. Správní rada rozhoduje zpravidla při svých jednáních.

2.4.2. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Není-li Správní rada schopna se usnášet, svolá předseda náhradní jednání Správní rady tak, aby se konalo do 4 týdnů ode dne původního jednání.

2.4.3. Hlasovací právo členů Správní rady je rovné.

2.4.4. K přijetí rozhodnutí Správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

2.4.5. Rozhodnutí o vydání statutu, popřípadě dalších závazných pravidel, a o jejich změnách, o odvolání člena Správní rady, o stanovení výše odměny za výkon funkce a o sloučení nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem vyžadují souhlas alespoň dvou třetin všech členů Správní rady.

2.4.6. Správní rada může přijmout rozhodnutí i mimo jednání, a to na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V tom případě předseda rozešle návrh rozhodnutí ostatním členům Správní rady a tito jsou povinni mu ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho doručení sdělit své stanovisko. Rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh všichni členové Správní rady, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném jednání rady a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů rady. Souhlas každého jednotlivého člena Správní rady s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem připojeným pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty nevzbuzující pochybnost o tom, že byla odeslána členem Správní rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího jednání Správní rady.

2.5. Jednání Správní rady

2.5.1. Řádné jednání Správní rady se koná jedenkrát v kalendářním roce.

2.5.2. Mimořádné jednání Správní rady je předseda oprávněn svolat kdykoli; je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu

 1. – v případě odstoupení, odvolání či úmrtí člena Správní rady nebo Revizora,
 2. – požádá-li o to písemně s odůvodněním alespoň jeden člen Správní rady nebo Revizor.

2.5.3. Nesvolá-li jednání Správní rady předseda, ačkoli k tomu byl povinen, do tří dnů ode dne, kdy se o své povinnosti svolat zasedání dozvěděl, může tuto jednání svolat kterýkoli člen Správní rady nebo Revizor.

2.6. Příprava a průběh jednání Správní rady

2.6.1. Jednání Správní rady svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu jednání a jeho pořad. Pozvánka musí být členům Správní rady a Revizorovi doručena (poštou nebo telefaxem) nejméně 24 hodin před jednáním.

2.6.2. Je-li předmětem jednání Správní rady schválení rozpočtu nebo jeho změny či schválení roční účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření, musí být k pozvánce připojeny rovněž hlavní údaje z obsahu těchto dokumentů s uvedením informace, kdy a kde jsou dokumenty k nahlédnutí pro členy Správní rady.

2.6.3. Se souhlasem Správní rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby. Revizor má však právo účastnit se jednání Správní rady vždy.

2.6.4. Jednání Správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný, ostatními členy k tomu pověřený člen Správní rady.

2.6.5. Zásadní návrhy a protinávrhy k otázkám projednávaným na jednání se předkládají písemně.

2.6.6. Členové Správní rady se mohou v diskusi ke každému návrhu vyjádřit, popřípadě navrhnout jeho pozměnění či doplnění.

2.6.7. Po ukončení diskuse se hlasuje nejprve o pozměňovacích a doplňujících návrzích a posléze o návrhu jako celku.

2.6.8. Členové Správní rady hlasují veřejně, v případě volby členů orgánů nadačního fondu hlasují tajně.

2.6.9. O jednání Správní rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který obsahuje:

 1. – místo a dobu jednání Správní rady;
 2. – jména přítomných členů Správní rady, popřípadě dalších osob;
 3. – popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání, včetně přehledu předložených návrhů a způsobu, jak o nich bylo rozhodnuto.

2.6.10. K zápisu se přiloží písemné podklady, které byly předmětem jednání.

2.6.11. Zápis podepisuje předseda Správní rady popřípadě člen, který jednání řídil.

2.6.12. Zápis spolu s přílohami se uchová v archivu nadačního fondu po celou dobu jeho trvání a ještě po dobu deseti let po jeho zániku.

2.7. Práva a povinnosti členů Správní rady

2.7.1. Práva a povinnosti člena Správní rady je nutno vykonávat osobně a nelze je proto přenést na jinou osobu; právo pověřit výkonem některých práv a povinností nadačního fondu jiné osoby či právo udělit plnou moc k zastupování nadačního fondu tímto není dotčeno.

2.7.2. Člen Správní rady je povinen vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se nadačního fondu a jeho činnosti.

2.7.3. Člen Správní rady, který má vlastní zájem na určitém rozhodnutí Správní rady, je povinen tuto skutečnost Správní radě před takovým rozhodnutím oznámit, o rozhodnutí nehlasuje, avšak z hlediska usnášeníschopnosti Správní rady je považován za přítomného.

2.7.4. Ti členové Správní rady, kteří způsobili nadačnímu fondu škodu porušením právních povinností při výkonu působnosti Správní rady, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

2.7.5. Aniž by tím byly dotčeny právní vztahy podle jiných smluv, které mohou být v dané době uzavřeny mezi členem Správní rady a nadačním fondem, vztah mezi nadačním fondem a členem Správní rady při výkonu jeho funkce se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě.

2.8. Revizor, popřípadě dozorčí rada, a jeho působnost

2.8.1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2.8.2. Revizor zejména

 1. – kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
 2. – kontroluje správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, při čemž je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu;
 3. – přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu;
 4. – dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu;
 5. – upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, které Správní rada projedná při svém nejbližším jednání;
 6. – nejméně jedenkrát ročně podává Správní radě písemnou zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, při čemž Správní rada je povinna projednat tuto zprávu při svém nejbližším jednání;
 7. – svolává mimořádné jednání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu a pokud tak neučiní předseda Správní rady.

2.8.3. Jestliže majetek nadačního fondu převýší 5 000 000 Kč, převezme úkoly revizora tříčlenná dozorčí rada, kterou Správní rada zvolí do dvou měsíců ode dne, kdy k převýšení majetkové hranice dojde.

2.8.4. Funkční období revizora, popřípadě členů dozorčí rady je tříleté.

2.8.5. Opětovné zvolení revizora je přípustné.

2.8.6. Revizor je oprávněn účastnit se jednání Správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

2.8.7. Revizor nemůže být současně členem Správní rady ani osobou, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

2.8.8. Pro Revizora platí obdobně ustanovení čl. 2.2.2. 3.2.3.


Pravidla hospodaření nadačního fondu

3. Majetek nadačního fondu

3.1. Majetkem nadačního fondu je majetkový vklad vložený zřizovateli a nadační dary poskytnuté třetími osobami k dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen.

3.2. Majetek nadačního fondu může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva.

3.3. Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo v tomto Statutu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu.

3.4. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od nadačních příspěvků.

3.5. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady spojené s poskytováním nadačních příspěvků a kontrolou jejich vynakládání, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, s vedením účetnictví a dokumentace, náklady vydávání výroční zprávy, popřípadě náklady auditu, jakož i případné odměny za výkon funkce člena Správní rady, revizora, popřípadě dozorčí rady.

3.6. V jednotlivém kalendářním roce celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit:

 • – 50% hodnoty, která nepřesahuje 1 000 000 Kč, a
 • – 10% hodnoty, která přesahuje 1 000 000 Kč.

Toto pravidlo nelze měnit nejméně po dobu pěti let.

3.7. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

3.8. Nadační fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob.

3.9. Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou

 1. – pronájmu nemovitostí,
 2. – pořádání loterií, tombol,
 3. – veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.

3.10. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

3.11. Při prodeji majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen Správní rady, revizor, popřípadě člen dozorčí rady,ani osoby jim blízké, ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen

 1. Správní rady nadačního fondu nebo
 2. revizor, popřípadě člen dozorčí rady.

4. Účetnictví a výroční zpráva

4.1. Nadační fond je povinen zajišťovat řádné vedení účetní evidence podle zvláštních předpisů, zejména předpisů o účetnictví. Roční účetní závěrka musí být zpracována v souladu s těmito právními předpisy a za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000 Kč nebo pokud majetek nadačního fondu bude vyšší než 3 000 000 Kč, musí být ověřena auditorem.

4.2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

4.3. Nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě [max.6 měsíců ] po skončení uplynulého kalendářního roku.

4.4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:

 1. 1. přehled majetku nadačního fondu a o závazcích nadačního fondu,
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  přehled o použití majetku nadačního fondu,
  3. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl nadační fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická soba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
  4. zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou v čl. 3.6.,
  5. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce, popřípadě i výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

4.5. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

4.6. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení Správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.

4.7. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy.

4.8. Výroční zpráva se zpřístupní veřejnosti prostřednictvím Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. či prostřednictvím jiné organizace poskytující informační servis pro organizace neziskového sektoru a podle možností také prostřednictvím Internetu.


Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

5. Nadační příspěvky

5.1. Účelově vázané nadační příspěvky se poskytují zejména ve formě peněžních a/nebo věcných plnění, postoupení práv či poskytnutí práv (včetně užívacích práv k movitým věcem, k nemovitostem resp. k nebytovým prostorům, práv k nehmotným statkům apod.), a to právnickým či fyzickým osobám provozujícím pracoviště zabývající se výlučně nebo převážně

 1. – terapií demyelinizačních onemocnění,
 2. – rehabilitací osob trpících demyelinizačním onemocněním,
 3. – vědeckým výzkumem či vývojem vztahujícím se k demyelinizačním onemocněním, nebo
 4. – studijní případně osvětovou činností ve vztahu k demyelinizačním onemocněním.

5.2. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

5.3. Poskytnutí dalšího nadačního příspěvku tomu, kdo dříve poskytnutý nadační příspěvek použil v rozporu se stanovenými podmínkami, je vyloučeno.

5.4. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

5.5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům Správní rady či Revizorovi nadačního fondu, a to ani bývalým, ani právnické osobě, členem jejíhož statutárního či kontrolního orgánu je nebo byl člen Správní rady nebo Revizor.

5.6. Při poskytování nadačních příspěvků se vychází z těchto zásad:

 1. – odůvodnění žádosti o nadační příspěvek jakož i odůvodnění rozhodnutí o jeho poskytnutí bude v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen,
 2. – smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku upraví podmínky pro jeho užití, podání zprávy o výsledcích užití, jakož i způsob kontroly,

5.7. Nadační příspěvky se poskytují pouze na podkladě odůvodněné písemné žádosti.

5.8. O žádostech o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada, která může požádat nezávislého odborníka o jejich posouzení.

5.9. Rozhodnutí Správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku musí být odůvodněno a zachyceno v zápisech o jejích jednáních.

5.10. Nadační příspěvky se poskytují až po podpisu písemné smlouvy uzavřené s právnickou či fyzickou osobou provozující pracoviště definované čl. 5.1.

5.11. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje:

 1. – vymezení formy nadačního příspěvku (výše peněžního plnění, druh věcného plnění)
 2. – způsob a termíny jeho předání, popřípadě vrácení (v případě výpůjčky)
 3. – specifikaci podmínek, za kterých smí být příspěvek využíván (určení pracoviště, postupů, popř. charakteristik osob, pro něž je určen)
 4. – povinnost podávat zprávy o způsobu, účelu, popřípadě i výsledku užití příspěvku.

5.12. Je-li příjemcem příspěvku právnická osoba, musí být současně jmenovitě určen ten z jejích zaměstnanců, který bude výlučně oprávněn disponovat s předmětem nadačního příspěvku (včetně dispozice s účtem, na který budou poukázány peněžní prostředky) a odpovídat za jeho užití v souladu s účelem stanoveným ve smlouvě.

5.13. V souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku musí být smluvně upraveny podmínky pro jeho užití, podání zprávy o výsledcích užití , jakož i způsob kontroly

5.14. Materiály dokumentující žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, rozhodnutí Správní rady o nich, uzavřené smlouvy jakož i zprávy o výsledcích užití a výsledcích kontroly budou uchovávány po celou dobu existence nadačního fondu , budou na požádání zpřístupněny v sídle nadačního fondu a dle možnosti zveřejňovány i způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Závěrečné ustanovení

 

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti nadační listiny ve změněném znění, tak aby ustanovení statutu byla v souladu s nadační listinou.

Tento Statut bude uložen v sídle nadačního fondu a každý, kdo o to požádá, je oprávněn do něj nahlédnout a pořizovat si výpisy a opisy.

V Praze dne 2. února 2005

Správní rada nadačního fondu IMPULS, nadační fond


 Statut Nadačního fondu IMPULS ke stažení

Mám zájem o příspěvek

Motto: "Dobré projekty by měly být realizovány."

Nadační fond IMPULS byl založen s cílem podpořit projekty v oblasti výzkumu, vědy, osvěty a terapie roztroušené sklerózy mozkomíšní. Na tyto účely poskytuje právnickým i fyzickým osobám účelově vázané příspěvky. Mohou být ve formě peněžní, materiální a postoupení či poskytnutí práv.

Účelově vázaný nadační příspěvek lze poskytnout právnickým či fyzickým osobám zabývajícím se terapií, rehabilitací, výzkumem či osvětou demyelinizačních onemocnění.

Zájemci o nadační příspěvek mohou zasílat písemné žádosti  na adresu Nadačního fondu IMPULS. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada, která může požádat nezávislého odborníka o odborné posouzení projektu.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku ke stažení:

 • Formulář ve formátu MS Word (DOC)
 • Formulář ve formátu PDF
 • Neformátovaný formulář v obyčejném textu (TXT)

Chcete, abychom Vám žádost zaslali emailem? Kontaktujte nás.>

Přáli bychom si, aby dobré nápady nezůstávaly schované na dně šuplíku. Chceme, aby se o nich vědělo a aby se na nich pracovalo. Věříme, že je pomůžeme realizovat.