V této sekci naleznete odborné informace o autoimunitním onemocnění zvaném roztroušená skleróza mozkomíšní. Články představují souhrn aktuálních poznatků o nemoci, její diagnostice, příčinách, příznacích a moderní medikamentózní i rehabilitační léčbě. 

Jako základní příručku o roztroušené skleróze doporučujeme knihu Roztroušená skleróza v praxi z pera přední neuroložky prof. Evy Havrdové a kolektivu autorů, vydané v nakladatelství Galén v roce 2015. Využijí ji zejména pracovníci MS center pro léčbu roztroušené sklerózy, zdravotníci, sestry či ošetřovatelé pečující o nemocné s roztroušenou sklerózou. Publikace slouží jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry.

Akutní léčba (léčba ataky)

Akutní ataka (relaps) je definovaná jako nové nebo znovu se objevující příznaky trvající alespoň 24 hodin, a to v nepřítomnosti horečky nebo infekce. Její léčba spočívá v podání kortikosteroidů, žilně nebo orálně. 

Více

Léčba první linie

Základním pilířem v dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy jsou u nás od 90. let tzv. léky modifikující přirozený průběh choroby (disease-modifying drugs – DMD), a to interferony beta (INF-beta) a glatiramer acetát (GA). 

Více

Léčba druhé linie

Všechny imunomodulační preparáty mají především protizánětlivý účinek. Jejich schopnost ovlivnit přirozený průběh nemoci se tedy týká pouze počátečních stadií choroby. V době přechodu nemoci do fáze sekundární progrese ztrácejí tyto léky svou účinnost. 

Více

Nadějné léky v klinickém testování

U části nemocných se předpokládá účast patogenních protilátek na patogenetickém procesu u roztroušené sklerózy. Logickou cestou léčby je proto likvidace buněk, které mají potenciál vyzrát v buňky vytvářející protilátky (plasmocyty).

Více

Symptomatická léčba roztroušené sklerózy

Příznaky nemoci ovlivňujeme v každém stádiu nemoci, pokud pacienta obtěžují. Je však třeba rozumně zvážit množství užívaných léků, aby jejich účinky nešly proti sobě, nemocného nezatížily a nezhoršily jeho kvalitu života.

Více

Rehabilitace a fyzioterapie

Součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy (RS) by měla být i komplexní neurorehabilitace. Rehabilitační léčba má být v ideálním případě zajištěna multidisciplinárním týmem tvořeným odborníky různých specializací. 

Více