MS centra

Vysoce specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy.


V České republice existuje 15 MS Center (Vysoce specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocněnízvaná též MS centra z anglického označení roztroušené sklerózy "multiple sclerosis", či RS centra), která jsou zaměřena na diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění centrálního nervového systému, především na roztroušenou sklerózu mozkomíšní. Metodicky a superkonsiliárně je vedoucím centrem v České republice MS Centrum při Neurologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Pusťte si na našem Youtube kanálu Virtuální dny otevřených dveří.

Pro další informace pak klikněte do mapy.


SEZNAM ČESKÝCH MS CENTER

Brno – Bohunice (MS Centrum při neurologické klinice FN)
Brno – Sv. Anna (MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny)
České Budějovice (Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici)
Hradec Králové (MS Centrum při neurologické klinice FN)
Jihlava (MS centrum při neurologickém oddělení Nemocnice Jihlava)
Olomouc (MS Centrum při neurologické klinice FN)
Ostrava – Poruba (MS Centrum při neurologické klinice FN)
Pardubice (MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice)
Plzeň (MS Centrum při neurologické klinice FN)
Praha 10 (MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV)
Praha 2 – Nové Město (MS Centrum při neurologické klinice 1. LF UK a VFN)
Praha 4 – Krč (Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice)
Praha 5 – Motol (MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol)
Teplice (MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice)
Zlín (MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice)


ÚČEL MS CENTER

– Zajištění specializované diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní, jiných demyelinizačních a autoimunních onemocnění CNS.
– Soustředění pacientů, u nichž nelze provést odpovídající diagnostiku a terapii na nižších stupních základní a regionální péče.
– Zajištění léčby a speciálních postupů (například pulsní imunosuprese, léčba interferonem-beta, kopolymerem-1, intrathékálními cytostatiky, intravenózními imunoglobuliny, botulotoxinem za kontrol EMG, hodnocení účinku nových farmak), které vyžadují zároveň sledování imunologických či elektrofyziologických parametrů.
– Zajištění komplexní léčby, jejíž součástí je specializovaná neurorehabilitace.
– Zajištění školení (jak na úrovni pregraduální, tak postgraduální) v oboru demyelinizačních onemocnění, včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání.
– Realizace vědecko-výzkumné činnosti v oboru demyelinizačních onemocnění.
– Spolupráce českých a mezinárodních center v oboru demyelinizačních onemocnění.

Činnost center je financována z prostředků zdravotního pojištění a z dalších zdrojů v rámci hospodaření Neurologických klinik. Některé speciální činnosti jsou částečně nebo plně financovány z grantových prostředků a z úhrad sponzorů.


PODMÍNKY PRO ZŘIZOVÁNÍ MS CENTER (METODIKY MZČR) k náhledu zde